rubber compounding compounds
Rubber Compounding Material Development

Flevo Rubber Compounding R&D neemt een essentiële en centrale plaats in binnen onze onderneming. Het functioneert als intermediair tussen allereerst onze klanten en de afdelingen inkoop, produktie, planning en verkoop. Dit alles met het doel om de voorwaarden te scheppen voor een probleemloze productie, levering en optimale verwerking van het mengsel tot eindartikel binnen de diverse productie systemen van onze klanten, zoals Extrusie, Injection en Compression Moulding. Alleen op deze wijze kan FRC’s positie als Custom Compounder worden behouden en verder worden uitgebreid. Een duurzame relatie met onze klanten en hun te behalen successen met onze compounds staan daarbij voorop.

Binnen deze dynamische afdeling is dagelijkse kwaliteitscontrole van de te leveren compounds naadloos verweven met het onderzoeken en ontwikkelen van verbeterde en volledig nieuwe mengsels. De nauwe samenwerking en directe en open communicatie met onze klanten en begrip voor hun behoeften staan hierbij centraal.

QC-Lab

In een goed uitgerust, ISO gecertificeerd, laboratorium dragen wij zorg voor een probleemloze productie met lage afkeurpercentages en nauwe toleranties. De kwaliteit van de mengsels wordt gewaarborgd middels “in-line” meting van rheologie gegevens (Mooney viscositeit, Rheometer) en standaardtesten op vulcanisaat eigenschappen (hardheid, dichtheid, treksterkte, compressie set, etc.). Als zodanig zijn al onze mengsels dan ook voorzien van een analysecertificaat waarop onze testresultaten zijn terug te vinden. Ook hier is de samenstelling van dit test rapport in volledige samenspraak met de klant,daar de vereiste testen zeer afhankelijk zijn van de uiteindelijke toepassing.